Svaki noviji poslovni objekat postao je nezamisliv bez kvalitetnog video-nadzora. Vremena analognih kamera i VHS rekordera su daleko iza nas, a cijene opreme su sve niže i niže. Sustav video nadzora radi na principu jedne ili većeg broja kamera spojenih direktno na PC. Na samom računalu slika se komprimira i pohranjuje na tvrdi disk a sami monitoring se vrši ili na ekranu master PC-a (ili bilo kojeg umreženog) ili sa bilo kojeg mjesta na svijetu na kojem imate pristup internetu.

GLAVNE PREDNOSTI VIDEO NADZORA SU:

- jednostavna i jeftina nabavka i ugradnja
- zapis je u digitalnom formatu tako da je umnožavanje i arhiviranje jednostavno i brzo
- svaka pojedina slika ima svoj "vremenski pečat" (datum, vrijeme, lokacija) tako da je pregledavanje i rekonstrukcija izuzetno točna i brza
- mogućnost monitoringa velikog broja prostorija istovremeno
- pristup svakoj pojedinoj kameri ili zapisu moguće je putem interneta, npr. nadzor Vaše tvrtke dok ste na putovanju

UPOTREBA VIDEO NADZORA
- kao protuprovalna zaštita
- kao nadzor proizvodnih procesa
- kao nadzor djelatnika
- kao kontrola prometa
- kao konferencijska veza za razne primjene

PREDNOSTI:
- nadzor u realnom vremenu
- pohranjivanje video zapisa
- korištenje uredskog računala istovremeno sa snimanjem i monitoringom
- jako niska cijena

MANE:
- niska kvaliteta slike
- mogučnost korištenja samo jedne kamere

PREDNOSTI: - nadzor u realnom vremenu
- pohranjivanje video zapisa
- pregledavanje snimljenog materijala u visokoj kvaliteti
- pregledavanje zapisa i "gledanje uživo" putem interneta
- korištenje većeg broja kamera istovremeno (slika u slici)
- uključivanje kamera pokretom
- nadgledanje poslovnog objekta iz ureda, kuće ili od bilo gdje na svijetu (potreban je pristup internetu)